Instalacje elektryczne:

- przyłącza energetyczne
- tablice rozdzielcze
- wewnętrzne instalacje siłowe
- instalacje oświetlenia
- instalacje gniazd wtykowych
- układ sterowania urządzeniami
- iluminacje zewnętrzne obiektów
- pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych

Instalacje teletechniczne:

- sieci strukturalne
- systemy sterowania klap i okien przewietrzania
- systemy kontroli dostępu
- systemy bramek kontrolnych
- systemy domofonów i wideodomofonów

Instalacje alarmowe:

- centrale alarmowe
- standardowe systemy alarmowe
- zaawansowane systemy z opcją sterownia
- systemy bezprzewodowe
- czujki sygnalizatory
- komunikacja i powiadomienia
- sterowniki radiowe
- akcesoria i programy

Oświetlenie zewnętrzne:

- oświetlenie architektoniczne
- oświetlenie terenów przemysłowych
- oświetlenie dróg
- oświetlenie parkingów

Badania ochrony przeciwporażeniowej:

- pomiar napięcia rażeniowego dotykowego,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- pomiar napięć uziomowych,
- pomiar skuteczności zerowania
- pomiary rezystancja izolacji
- badania okresowe (kontrolno-pomiarowe)