Wymiana instalacji elektrycznej - Osolin:

Prace obejmowały położenie nowej instalacji elektrycznej wraz z oprawami zewnętrznymi oraz wymianę WLZ w domku jednorodzinnym.

Instalcje elektryczne i oświetlenie uliczne dla TeCoBe:

Zakres prac na terenie Berlina obejmował: budowe tras kablowych, układanie kabli i przewodów, montaż tablic sterujących oświetleniem, montaż i stawianie stalowych slupów oświetleniowych, pomiary elektryczne.